III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Şûra Takvimi

 06 Ocak

 Komisyon başkanları toplantısı

 09 Ocak

 Komisyon üye isimlerinin başkanlarca değerlendirilmesi
 ve görüşlerin Şûra sekreteryasına yazılı olarak iletilmesi

 12 Ocak

 Komisyon üyesi olarak Bakanlıkça kesinleştirilen isimlerin
 başkanlara iletilmesi

13-15 Ocak

 Komisyon üye adaylarının başkanlarca aranarak resmî
 olmayan ilk onaylarının alınması

16 Ocak

 Komisyon başkanlarının üye adaylarıyla görüşmesi
 sonucunda ortaya çıkan duruma göre üye adaylarının
 yeniden değerlendirilerek kesinleştirilmesi

 17-19 Ocak

 Şûra komisyonlarının kendi aralarında toplanması
 Komisyon çalışma yönteminin üyelere anlatılması
 Komisyon alt konu başlıklarının kesinleştirilmesi
 Komisyon üyeleri arasında konuların dağıtılması
 Komisyon üyelerinden davetli önerileri talep edilmesi

 10 Şubat

 Komisyon başkan ve üyelerinin davetli öneri listelerinin
 Şûra sekreteryasına iletilmesi için son gün

 20 Şubat

 Komisyon üyelerinin üstlendikleri konu başlıkları ile ilgili
 Şûra’da yapacakları sunum özetinin (2 sayfayı aşmayacak
 şekilde) komisyon başkanlarına iletilmesi için son gün

 25 Şubat

 Komisyon üyelerinden gelen sunum özetlerinin 10’ar adet
 basılarak komisyon üyelerine dağıtımı