III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI'nın Açılış Konuşması

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kıymetli Misafirler,

Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Zât-ı Devletlerinizin himayelerinde ve teşriflerinizle açılışını gerçekleştirdiğimiz 3. Millî Kültür Şûramızın şimdiden kültür ve sanat dünyamız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İlki 1982 yılında, ikincisi 1989 yılında düzenlenen Millî Kültür Şûralarının ardından Millî Kültür Şûrası’nın yeniden toplanması büyük önem arz etmekteydi. Aradan geçen bu uzun süreden sonra yürütülen politikaların, gerçekleştirilen projelerin, hedeflenen atılımların, karşılaşılan sorunların gözden geçirilmesi ve mümkün olan en geniş katılımla müzakere edilmesi bir zaruret olmuştu.

Tarih boyunca çok farklı kültürlerle hiçbir “kompleks”e kapılmadan iletişim kurarak zenginleşen büyük bir medeniyetin mirasçısı olan milletimizin, bu olağanüstü kültürel birikimini doğru ve etkin bir biçimde kullanması konusunda yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla harekete geçmesi gerekiyordu. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

15 yılda birçok alanda çok büyük atılımlar gerçekleştiren ülkemizi, kültür ve sanat alanında da hak ettiği noktalara taşıyacak bu hamleyi sizin riyasetinizde ve himayenizde başlatmış bulunuyoruz.

Şûra kapsamında yapılan çalışmaları zikretmeden evvel Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat alanında 2002 yılından bugüne yapılan önemli çalışmaları, hayata geçirilen mühim projeleri kısaca arz etmek isterim.

Şehirlerimizde kültür ve sanat faaliyetlerinin icra edildiği en önemli mekânlar kültür merkezlerimizdir. 2002 yılında 42 olan kültür merkezi sayısı, önemli bir artışla 2016 yılında 110’a ulaşmıştır.

Bakanlığımıza bağlı müze sayısı 2002’te 93 iken 2016’da 198’e çıkmış, 2002 yılında 7,4 milyon olan müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 17,3 milyon kişiye ulaşmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazıları 2002 yılında 57 iken, 2016 yılında 112 seviyesine ulaşmış, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca arkeolojik kazı ve araştırmalara aktarılan toplam ödenek miktarı 1,9 milyon TL iken, 2016 yılında bu rakam yaklaşık 23 katına çıkarak 27,5 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Ayrıca 1992-2002 arası yurtdışından getirilen eser sayısı 2.525 iken, 2003-2016 yılları arasında yurtdışından getirilen eser sayısı 4.270 adet olmuştur. 

2002 yılında destek verilen özel tiyatro sayısı 59 iken, 2016 yılında 216’ya ulaşmış, 2002 yılında özel tiyatrolara verilen destek miktarı 850 bin TL iken, 2016 yılında yaklaşık 6 katına çıkarak 5 milyon TL seviyelerine yükselmiştir.
 
2002 yılında 23 olan sahne sayısı, 2016 yılında 65 sahneye ulaşmış, 2001-2002 sezonunda devlet tiyatroları temsil sayısı 4 bin 63 iken, 2015-2016 sezonunda 5 bin 319 temsile yükselmiştir.

2001-2002 sezonunda devlet tiyatroları seyirci sayısı 1 milyon 14 bin 57 iken, 2015-2016 sezonunda 1 milyon 779 bin 121 seyirciye ulaşmış, 2001-2002 sezonunda opera ve bale temsil sayısı 584 iken, 2015-2016 sezonunda 843 temsile yükselmiştir. Ayrıca 2001-2002 sezonunda opera ve bale seyirci sayısı 232 bin 760 iken, 2015-2016 sezonunda 314 bin 404 seyirci sayısını yakalamıştır.

Türk sinemasına da rekor düzeyde destek sağlanmış, verilen destekler yaklaşık 35 kat artırarak 176 milyon 356 bin 23 Dolar’a yükselmiştir. 2002 yılında sinema seyirci sayısı 23 milyon 510 iken, 2016 yılında 58 milyon 287 bin 265 seyirciye ulaşmış, ayrıca 2002 yılında vizyona giren yerli film sayısı 9 iken, 2016 yılında 15 katına çıkarak 135 film seviyesine yükselmiştir.

2002 yılından itibaren kütüphane hizmetlerinde de çok önemli başarılara imza atılmış, 12,4 milyon olan kütüphanelerimizdeki kitap sayısı, 2016 yılında 18,8 milyona ulaşmıştır. 
Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi için yurtdışındaki yayınevlerini desteklemek amacıyla başlatılan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında, 66 ülkeden başvuran yayınevlerine 2005 - 2016 yılları arası 2.312 eserin desteklenmesi için 16 Milyon TL’lik kaynak ayrılmıştır. 

2003-2016 yılları arasında 5011 kuruluşa, gerçekleştirdikleri kültürel etkinlikler için takriben 35 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Yazma eserlerin çeviri, kritik edisyon veya tıpkıbasım yoluyla yayımlanması çalışmaları kapsamında bugüne kadar 80’e yakın eser yayımlanmış, 2017 yılında yayımlanmak üzere 20 eser projelendirilmiştir. 

Türk kültürünün dünya çapında tanıtılması ve Türkçe’nin yabancılara öğretilmesi amacıyla 2009 yılında Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine başlamış, 2017 yılı itibariyle 41 farklı ülkede 46 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılarak bugüne kadar dünyada yaklaşık 100 bin öğrenciye Türkçe öğretilmiştir. Ayrıca bu kapsamda kültür, sanat ve edebiyatımızı tanıtmaya yönelik birçok etkinlik yapılmıştır.

Gençlerimizin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan GENÇDES Projesi kapsamında, 2016 yılında 50 milyon TL, 2017 yılında ise 53,6 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında birçok kurumla işbirliği hâlinde 2002 yılından 2016 yılına kadar 24 adet proje ve restorasyon çalışması yapılmış, yurt içindeki kültür varlıklarımızın korunması kapsamında ise 2002-2016 yılları arasında proje ve restorasyon olmak üzere 1366 iş tamamlanmıştır.

2002 yılında Dünya Miras Listesindeki alan sayımız 9 iken 2016 yılında bu sayı 16’ya yükselmiş, geçici miras listesinde bulunan alan sayımız 16 iken 2016 yılında bu sayı 69 adede ulaşmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

3. Millî Kültür Şûrası’nın, yeni bir dönemin arefesinde, millî kültürümüzün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi hususunda bir milat olacağına gönülden inanıyorum.

Şûra sürecine başlarken ülkemizin fikir hayatına, kültürüne, sanatına çok kıymetli katkılarda bulunan birçok isim arasından, onları temsilen milletimizin takdirine mazhar olmuş kültür ve sanat insanlarımızla istişarî toplantılar gerçekleştirdik. Şûra’nın takvimi ve muhtevasına dair yürütülen müzakerelerin ışığında, millî kültürümüzün bütün alanlarını kuşatacak bir program hazırlayarak 17 başlık altında 17 komisyon belirledik.

Kültür ve sanatımız olabildiğince geniş bir yelpazede  temsil edilebilsin düşüncesiyle kültür sanat câmiamızdan birer başkanın başkanlığında toplam on kişiden müteşekkil 170 kültür insanı ile; 
Kültür Politikaları
Kültür Diplomasisi
Kültür Ekonomisi
Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji
Sahne Sanatları
Sinema, Radyo ve Televizyon
Müzik
Görsel Sanatlar
Dil ve Edebiyat
Yayıncılık ve Kütüphanecilik
Medya ve Kültür
Çocuk ve Kültür
Mimarî ve Kültür
Şehir ve Kültür
Yerel Yönetimler ve Kültür
Yurtdışı Türkler ve Kültür
Aile ve Kültür 
alanları olmak üzere 17 alanda müzakereler yürüttük.

Hazırlık sürecinin tamamlanmasından sonra bütün komisyonlar belirlenen takvim doğrultusunda toplantılarını gerçekleştirdiler ve konularını her boyutuyla müzakere ettiler. 

Şûra’da komisyonlar bu toplantıda belirledikleri konular üzerinden son müzakerelerini yapacak ve nihaî bir komisyon raporu oluşturacaklardır. 

Komisyon Raporları 05 Mart 2017 Pazar günü 17 Komisyon Başkanlarımızca kamuoyuna özetlenecektir. 

Raporumuz Şûra’dan sonra kitap olarak da basılacak, Şûra’da alınan kararlar Bakanlığımıza ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Zât-ı Âlinizin gösterdiği istikâmet ve ufuk doğrultusunda, Türkiye’nin yeni kültür politikalarına belirlemek amacıyla tertip ettiği III. Millî Kültür Şûrası’nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, komisyon çalışmalarında meccanen çalışan bütün komisyon başkanlarımıza ve komisyon üyelerimize Bakanlığımız adına teşekkür ediyor, teşrifleriniz için şükranlarımı arz ediyorum.

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanı
Nabi AVCI