III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Necla KOYTAK

Erzurum’ da doğdu. İlk, Orta ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki yüksek öğrenimini
Erzurum’ da tamamladı.  5 yıl Ankara’da  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Etüt ve Plan
Mühendisi olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Pedagoji okudu.
Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesinde uygulamalı psikoloji alanında yaptı.
10 yıl süreyle özel liselerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 

1988 yılında, kendisiyle aynı düşünce ve idealleri paylaşan eğitimci arkadaşlarıyla birlikte “KADINDAN TOPLUMA EĞİTİM GRUBU”  adlı girişim grubunu kurdu. 
Bu grupla birlikte 1988 den bu yana, “HER ANNE BİR OKUL” adını verdiği bir eğitim programı çerçevesinde genç kız ve kadınlara yönelik eğitim programları düzenlemektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Aile Eğitim Programı” eğitmeni ve formatörüdür.

Kendi medeniyetimize yeniden hayatiyet kazandırma vizyonuyla, toplumsal değişimi insan gelişimi temelinde yapılandırmaya hizmet edecek bütüncül ve kapsayıcı bir strateji olarak  “HER ANNE BİR OKUL” eğitim programının, her kuşağın genç kızları için temel bir eğitim olarak düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır.
Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunduğu ‘Kadın Kimliği ve Eğitimi’, ‘İnsani Değerlerin Yeniden İnşasında HER ANNE BİR OKUL’, ‘Aile ve Eğitim’ ve ‘İnsan Yetiştirme Düzenimiz Üzerine Düşünceler’ konulu tebliğleri vardır.
Halen “İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Genel Sekreteridir.

Kitapları: 
1-  “Her  Anne  Bir  Okul”  Uçurtma Yayınları. İstanbul 2000
2-  “Ben Bana Verilenim” (Eş yazar) Uçurtma Yayınları.  İstanbul 2000
3-  “Sevgi ve Erdem Toplumu İçin Bir Temel Eğitim Modeli”  İstanbul 1996