III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Hasan Kamil YILMAZ, Prof. Dr.

İstanbul Müftüsü

1952 İzmit/Karaabdülbaki doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1974-77 yılları arasında Bakırköy Şenlikköy Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Kasım 1976’da açılan asistanlık imtihanını kazandı ve 01 Şubat 1977’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf ve Tarihi asistanı olarak göreve başladı. Vatani görevini Mart-Temmuz 1981’de Burdur’da kısa dönem olarak tamamladı. Mayıs 1983’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Doktor” unvanını kazandı. Aynı yıl M.Ü.İlahiyat Fakültesinde “Yardımcı Doçent” oldu. 

1986-1987 yılları arasında bir yıl süreyle sahasında araştırmalar yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır’a gitti. 1989’da “Doçent”, 1996’da “Profesör” oldu.

Neşredilmiş otuza yakın eseri, muhtelif dergilerde yayınlanmış makaleleri, ansiklopedi maddeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş pek çok tebliğleri bulunmaktadır.

Eserlerinden ve makalelerinden bir kısmı İngilizce, Rusça, İtalyanca, Macarca ve Arnavutça’ya tercüme edilmiş, Kazak ve Azeri dillerine uyarlanmıştır.

30 Aralık 2010 tarihinde yaklaşık 34 yıl görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğinden T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen devir teslim töreni ile İstanbul Müftüsü olarak görevine başladı. Evli ve beş çocuk babasıdır.
 
ESERLERİ

A. Telifler
1. Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı
2. Tasavvufî Hadis Şerhleri
3. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı
4. Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek
5. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
6. Gönül Erleri 1-2
7. Altın Silsile
8. Tasavvuf Meseleleri
9. Rûhânî Hayat
10. Tasavvufî Bakış
11. Gönül Penceresinden
12. Dinle Neyden – Mesnevî Sohbetleri
13. Çağları Aşan Mevlânâ Çağrısı
14. Marifetullah
15. 300 Soruda Tasavvufi Hayat

B. Tercümeler
16. Delilleriyle Marifet Yolu/Ahmed er-Rifâî’den
17. İlim, Amel, Seyr u Sülûk/Aziz Mahmud Hüdâyî’den
18. Tasavvufun Esasları Avârif Tercümesi (İrfan Gündüz ile birlikte)/Sühreverdî’den
19. İslâm Tasavvufu el-Luma’ Tercümesi/Serrâc’dan
 20. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I. c 
 21. Kırk Hadis Şerhi Metin ve Tercüme/Konevî’den


C. Neşir/Edisyon
22. İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar/İsmail Fennî Ertuğrul
23. Mektûbât/M. Esad Erbîlî (İrfan Gündüz ile birlikte)
24. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I-XIII. cildler
25. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu I-II, İstanbul 2005
26. Örnek Metinlerle Tasavvuf Klasikleri 2014
27. Aziz Mahmud Hüdayi Divanı 2016
28. Aşıklar Tabibi Aziz Mahmud Hüdayi (Söyleşi)