III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

F. Beylü DİKEÇLİGİL, Prof. Dr.

1949, Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlıdır.  1970 yılında Hacettepe  Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü’nde  lisansı tamamladıktan sonra  İstanbul Üniversitesi  İçtimaiyat Enstitüsü’nde  asistan oldu. 1979 yılında “Yaşama Tarzı ve Gelir Seviye Arasındaki İlişki” konulu doktora tezini tamamladı; 1980 yılında ABD’de doktora sonrası çalışma yaptı. 1982-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi  Sosyoloji Bölüm’ü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Genel Sosyoloji ve Metodoloji  Anabilim Dalında 1982 yılında yardımcı doçent; 1985’de doçent ve 1995’de profesör oldu.  1990-1993 yıllarında TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda  kurucu Araştırma Dairesi Başkanlığı yaptı. 

1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak Kazakistan’da bulundu.  2005 yılından 2014 yılına kadar Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü kurucu başkanı idi. 2009-2014 yıllarında Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi  Müdürlüğü görevini  sürdürdü. 2015 yılında Stockholm’de Türk göçmenlerde çekirdek aile ağı üzerine sosyolojik etnografik araştırma yaptı. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Sosyal bilimlerde metodoloji, kültür, kadın sorunları ve aile alanlarında çeşitli makaleleri bulunmaktadır.  H.Ü. SBAP, DPT ve TÜBİTAK destekli dört saha araştırması gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında; bilim ve  sosyal bilim paradigmaları, kompleks sistemler bilimi, sosyal bilimler metodolojisi, araştırma tasarımı ve projelendirme, modernleşme, medeniyet, aile ve kadın sorunları yer almaktadır.