III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Mehmet Emin KÖKTAŞ, Prof. Dr.

Of/Tranzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bitirdi (1979). Yüksek Lisans ve Doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra aynı Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde Yardımcı Doçent (1992), Doçent (1996) ve Prof. (2012) kadrolarına atandı. Daha sonra Almanya Frankfurt/ Goethe Üniversitesinde öğretim üyesi ve bölüm başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Dekan, Türk- Alman Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarında daha çok, din-siyaset, din- toplum ilişkileri, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısı, modernleşme konularını ele almakta; bu konularda dersler vermektedir. Alanıyla ilgili kitap ve makale olarak farklı yayınları bulunmaktadır.