III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Yusuf ŞAHİN, Prof. Dr.

1971 yılında Giresun’da doğdu. İlkokulu Ülper Köyü İlköğretim Okulunda (1982), orta ve lise eğitimini Giresun İmam Hatip Lisesi’nde (1986/1990); lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde (1994), yüksek lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (1998), doktora öğrenimini de Ankara Üniversitesi’nde (2002) tamamladı; 2006 yılında doçent, 2011’de profesör oldu.

Şahin, 1995 yılında Araştırma Görevlisi olarak işe başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında doçent, 2011’de de profesör oldu. Şahin, KTÜ’de Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.
2013 yılından 2015 yılına kadar Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Şahin, 2015 yılı Mayıs ayında Aksaray Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Şahin, Kentleşme Politikası, Çevre Politikası, Mahalli İdareler, Kent ve Bölge Plânlaması gibi derslere girmektedir. 
Şahin’in beş telif, üç çeviri kitabı; altmışın üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde makalesi ile gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda kısa yazısı bulunmaktadır.
Şahin, Aksaray’da İHH’nın, İlim Yayma Cemiyetinin, Birlik Vakfının hem kurucu hem de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı; Cihannüma Derneği’nin hem danışma kurulu üyeliği hem de bir süre il temsilciğini yaptı; uzun yıllar, Ak Parti Siyaset Akademisi danışma kurulu üyesi olarak çok sayıda ilde ders verdi. Halen, her ikisi de sivil bir faaliyet olan, Ankara Şehir Araştırmaları (ŞAR) Merkezi danışma kurulu üyesi ve İmam Hatip Okulları Platformu Aksaray İl Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 
Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.