III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Yunus UĞUR, Yrd. Doç. Dr.

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1999), Yüksek Lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında “The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)” başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasını “The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries” başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi, Osmanlı şehirleri, Semt tarihleri ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen kitap, makale, ansiklopedi maddeleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003 yılından beri yürütmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosunda bulunmaktadır. Aynı zamanda Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi direktörlüğünü, Ortak Dersler Koordinatörlüğü’nü yapmış, TUBİTAK’ın desteklediği Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700), Dijital Tarih AR-GE Raporu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve UNESCO Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması; Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Türbe, Hazire ve Kabir Yerlerine Yönelik Araştırma, Tanıtım, Web Sitesi ve Yayın Hazırlanması ve İstanbul’daki Taşınmaz Kültür Varlıkları ile İlgili Projelerin Eşgüdümünün Sağlanmasına Yönelik Otomasyon Çalışması gibi projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Pek çok projede akademik danışman olarak yer almıştır. 2016-2017 akademik döneminde Berlin’de Erken Modern Dönem Osmanlı ve Avrupa Şehirleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.