III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Köksal ALVER, Prof. Dr.

Erzurum/Narman’da doğdu (1970). İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu (1995). Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Edebiyat, kültür, mekân, kent, toplumsal tipler, sosyolojik muhayyile başlıca ilgi alanlarıdır. Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyatla uğraşmakta ve öykü yazmaktadır.
Sosyoloji Divanı dergisinin editörüdür. 
Kitapları: 
Saklı Yara (Öykü, 2004).
Edebiyat Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2004).
Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri (Edisyon/İnceleme, 2004).
Kültür Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2007).
Siteril Hayatlar: Kentte Mekânsal Ayrışma ve Güvenlikli Siteler (İnceleme, 2007).
Çevgen (Öykü, 2011). 
Kent Sosyolojisi (Edisyon/İnceleme, 2012).
Sosyoloji Okumaları Kılavuzu (İnceleme, 2012).
Mahalle: Mahallenin Toplumsal ve Mekânsal Portresi (İnceleme, 2013). 
Bahane (Öykü, 2015).
Haller Hayaller (Deneme, 2016).
Tepekent: Bir Köyün Kültürel Dokusu (İnceleme/Ortak Kitap, 2016).
Taşra Halleri (Edisyon/İnceleme, 2017).
Mekân Hikâyeleri (Ortak Edisyon/İnceleme, 2017).