III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Korkut TUNA, Prof. Dr.

Korkut Tuna 03.06.1944 yılında, babasının Yedek Subay Hâkim Yüzbaşı olarak görev yaptığı Balıkesir’de doğdu.  Savaş sonrası babasının Noter olarak göreve başladığı ve sonra Avukat olarak çalıştığı Edremit’te İlk, Orta ve Lise eğitimini gördü. 
Lisede başarılı olduğu Felsefe dersleri yüzünden başvurduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kazandı.
Mezun olduktan sonra ilgi duyduğu Sosyoloji alanında doktora yapmak için 1972 yılında Prof. Dr. Cahit Tanyol’un yanında doktoraya başladı. “Yurt Dışında Çalışma Olayının Sosyoloji Eleştirisi” adlı çalışmasıyla 1975 yılında doktorasını tamamladı.
1977 Ocak ayında ise; 1972 yılında başvurup olumlu sonuçlanmayan Sosyoloji bölümüne asistan olarak girdi. 1982 yılında Y.Ö.K yasasına bağlı olarak Yardımcı Doçentliğe atandı. Doçentlik çalışması (o zamanlar bir tez ile başvuruluyordu) olan “Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri” çalışması başarısız bulunarak reddedildi. Daha sonra aynı konunun ilerletilmiş biçimi tez olarak sunulup kabul edildi. 1985 yılında Doçentlik kadrosuna atandı.
Profesörlük çalışması olarak “Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine” adlı çalışması kabul edilerek 1992 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Korkut Tuna İstanbul Üniversitesinde görev yaptığı süre içinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1998-2011 yılları arasında Sosyoloji Bölümü Başkanlığını yapması dışında 1991-1994 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını, 2005-2011 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Dekanlığını yaptı.
2011 yılında emekli olan Korkut TUNA 2013 yılında çalışmaya başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmakta ve çalışmalarını bu kurumda sürdürmektedir.

1967 yılında Ayşe Melek hanımla evlenmiş olup Yasemin adlı bir kızı ve Tuna adlı bir torunu vardır.

Kitapları:
Yurt Dışında Çalışma Olayının Sosyolojik Eleştirisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi yayınları 1981
Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, İz Yayıncılık    2011 (5. Baskı)
Bir Toplum Açıklama Girişimi Olarak Şehir Teorileri  İz yayıncılık   2011   (2. Baskı) 
Yeniden Sosyoloji, İz yayıncılık   2012  (genişletilmiş 2. Baskı)