III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Ahmet Emre BİLGİLİ, Prof. Dr.


EĞİTİM HAYATI


1.Orta öğrenim, Kozan Lisesi, 1979-80, Adana.
2.Lisans, Sosyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, 1981-1986 Ankara
3.Yüksek Lisans, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 1987-1989, İstanbul.
4.Doktora, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim DalıDENEYİM 

1.Özel sektörde medya, dış ticaret ve finans, 1987-93, İstanbul.
2.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr., 1993-94, Van.
3.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bşk. 1995-99,Van.
4.Marmara Üniversitesi, Prof. Dr., 1999 - 2016
5.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Müdür, 2004 - 2015
6.2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Yürütme Kurulu Başkan Vekili, 2008-2010
 
 
YAPTIĞI İDARİ GÖREVLER


1.Rektörlük Aile Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, Müdür, 1993-95, Van.
2.Rektörlük Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür, 1993-95, Van.
3.Sosyoloji Bölümü Başkanlığı, 1995-99, Van.
4.Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Müdür, 2004 – 2015, İstanbul,
5.2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili, 2008 – 2010.
6.TURİNG (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu), Yönetim Kurulu Ü yesi ve Başkanvekili, 2012 – devam ediyor.


UZMANLIK ALANLARI

-Kadın ve Aile Politikaları
-Çocuk / Sokağın Çocukları
-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Toplumsal Yapısı - Şehir/Kültür/Turizm Politikaları
-Ö zel Yetenekli Çocukların Eğitimi
-Eğitim Sosyolojisi


MESLEK VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI


-Sosyoloji Derneği, Ü ye
-Türkiye Yazarlar Birliği, Ü  ye
-Çocuk Vakfı, Yönetim Kurulu Ü yesi, 
-TURİNG, Yönetim Kurulu Ü yesi ve Başkanvekili, İstanbul
-TURÇEK, Yönetim Kurulu Başkanı
-Enderun İstanbul Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı
-    Türkiye Maarif Vakfı,  Mütevelli Heyet Üyesi 
     
YAYINLANMIŞ ESERLERİ

-Göç Çocukları, 1997
-Çokeşli ve Çokçocuklu Aile Araştırması, 2003
-Bir Yeryüzü Gezegeni, Bahçesaray’da Tarih Toplum ve İnsan, 2005
-İstanbul Kültür – İstanbul Turizm, 2006
-Bir Dünya Şehri Olarak İstanbul’un Küresel Konumu, 2011
-Şehir ve Kültür: İstanbul, 2010
-Rituals Of Condolence As Sociologıcal Dimension Of Death, 2010
-Ayrıca yayınlanmış çok sayıda makale.