III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Yusuf CİVELEK, Yrd. Doç. Dr.

1973 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl aynı bölümde asistan oldu. Yüksek lisans tezini 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Doktorasını ise 2005 yılında University of Pennsylvania’da verdi. Erciyes Üniversitesi’nin dışında Uludağ, Gebze Teknik ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde öğretim görevlisi ve üyesi olarak çalıştı. Akademik çalışmaları mimarlık tarihi ve kuramı üzerine yoğunlaşmıştır. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.