III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Namık ERKAL, Doç. Dr.

TED Üniveristesi Mimarlık Bölümü
Mimarlık lisans, mimarlık tarihi yüksek lisans ve mimarlık doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü'nden aldı. 2005 yılında Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Türkiye'nin (ARIT) Ilse ve George Hanfmann doktora sonrası burs ödülülünü kazandı. ODTÜ Mimarlık Bölümü'ndeki görevini 1996'da araştırma görevlisi, 2002'de öğretim üyesi, 2009'da yardımcı doçent, 2013 yılında da doçent kadrosuna atanarak yirmi yıl sürdürdü. 2016 sonbahar döneminden itibaren TED Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Lisans seviyesinde Mimari Tasarım stüdyosu ve Mimarlık Tarihi mecburi dersleri ile Mimarlık Tarihi yüksek lisans programlarında seçmeli dersler vermektedir. 

Akademik araştırmalarını mimari tasarım ve mimarlık tarihi olmak üzere iki farklı başlıkta gerçekleştirmiştir. Çevresel ve tarihsel anlamda yoğun bağlamlarda yeni yapılar ile kentsel tasarım; eski yapılara yeni ekler; müze ve sergileme mekânları konularında bazıları gerçekleşen mimari tasarım projeleri bulunmaktadır. Açık ve çağrılı ulusal mimarlık yarışmalarında ödülleri vardır. 

Mimarlık tarihi alanında kentin askeri, ekonomik ve siyasi sınır yapıları; çarşı, gümrük ve liman yapıları; gündelik hayatın mimarlığı başlıklarında özellikle Erken Modern Akdeniz ve Osmanlı kentlerine odaklanan çalışmaları vardır. İstanbul kent mimarisinin tarihi üzerine yayınları bulunmaktadır.