III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Baha TANMAN, Prof. Dr.

Mimari ve Kültür-bahatanman.jpgDoğum Tarihi ve Yeri İstanbul/1952

Eğitim
Lise: Saint Joseph Fransız Lisesi, 1970
Lisans: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1975
Doktora: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü,  ‘İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri’, 1990. 

“İstanbul'da 11.12.1952'de doğdu. 1967'de Saint Michel Fransız Ortaokulu'ndan, 1970'te Saint Joseph Fransız Lisesi'nden, 1975'te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Eylül 1975'te doktora yapmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü'nde (Anabilim Dalı'nda) 1976'da asistan (araştırma görevlisi) oldu. Prof. Dr. Oktay Aslanapa'nın danışmanlığında başladığı, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin danışmanlığında sürdürdüğü "İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri" başlıklı teziyle 1990'da doktor payesini aldı; 1991'de doçent, 1997'de profesör oldu.”

Osmanlı ve Beylikler dönemi mimarlığı, Osmanlı mimarlığında bölge üslupları ve Osmanlı dönemi tekke sanatı alanlarında çalışmalar yürüten ve halen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı’nda akademisyen olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Mehmet Baha Tanman’ın yayımlanmış pek çok akademik çalışması bulunmaktadır.

“Osmanlı Mimarlığı I”, “Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarlığı I”, “İslam Öncesi İran ve Mısır Sanatı”, “19. yy Türk Mimarlığı” (Yüksek Lisans), “Osmanlı Sanatı Araştırmaları” (Doktora) ve “Osmanlı Mimarlığı’nda Yerel Üsluplar” (Doktora) verdiği dersler arasındadır.