III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Suphi SAATÇİ, Prof. Dr.

Mimar ve Kültür-Suphi SAATÇİ.jpg1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Doktorasını tamamladı (1992) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doçent oldu (1994). Daha sonra aynı üniversitede profesörlüğe yükseldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığına atandı (1 Şubat 2011). Bu görevinde iken yaş haddinden emekli oldu (1 Temmuz 2013). Günümüzde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası bilgi şöleni (sempozyum) ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış birçok makale, inceleme ve araştırma yazıları vardır. Mimar Sinan ve Osmanlı mimarlığının klasik çağı, şehir ve medeniyet, geleneksel Türk evi üzerine araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Irak Türkmenlerinin kültür tarihi üzerine yayımlanmış eserleri de bulunmaktadır. 

Saatçi’nin yayımlanmış kitapları şunlardır: 
Kerkük Çocuk Folkloru, İstanbul, 1984. (2. Baskı, İstanbul, 2008)
Mimar Sinan, İstanbul, 1987. (3. Baskı, 2014)
Mimar Sinan’ın Yapılarındaki Kitabeler, İstanbul, 1988.
Mimar Sinan ve Tezkiretü’l-Bünyan, İstanbul, 1989.
Mimar Sinan and Tezkiretü’l-Bünyan, İstanbul, 1989.
Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi, Ankara, 1991.
Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri, İstanbul, 1992.
Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, İstanbul, 1996.
Kerkük Güldestesi, İstanbul, 1997 (2. Baskı, İstanbul, 2008)
Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım), Ankara, 1997.
Kerküklü Mehmet Râsih Öztürkmen-Hayatı ve Şiirleri-, İstanbul, 2001.
Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, İstanbul, 2003. (3. Baskı, İstanbul, 2007)
Kerkük Evleri, İstanbul, 2003. (2. Baskı, İstanbul 2013)
Hasretin Adı Kerkük, İstanbul, 2004.
Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan, İstanbul, 2005. (4. Baskı, İstanbul, 2014)
Kerkük’ün Sönmez Ateşi İzzettin Kerkük Armağanı, İstanbul, 2006.
The Urban Fabric and Traditional Houses of Kirkuk, İstanbul, 2007.
Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük, İstanbul, 2007. 
Irak Türkmen Boyları Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri, İstanbul, 2009 (2. Baskı, 2015)
Osmaneli ve Geleneksel Evleri, İstanbul, 2009.
Evliya Çelebi Kerkük’te, İstanbul, 2013. 
Sinan Atlası, İstanbul, 2015. 
Kırklareli ve Geleneksel Evleri, İstanbul, 2016.
Darağacında Sallanan Bayraklar, İstanbul, 2016.