III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Sezgin VURAN, Prof. Dr.

Çocuk ve Kültür-sezginvuran.jpg1987 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl tamamladığı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında yüksek lisans, 1997 yılında doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zihin Engellilerin Eğitimi Programı’ndan aldı. 1998’de Yardımcı Doçent unvanını aldı. 1999-2001 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Özel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanlığı ve Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak geri döndü. 2010 yılında Doçent oldu. 2011 yılında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2013 yılında bu görevden ayrılarak konuk öğretim üyesi olarak University of Wisconsin-Madison’da bulundu. 2016 yılında aynı bölümde profesörlük unvanını aldı. Anadolu Üniversite’sinin lisans ve lisansüstü programlarının yanı sıra Abant İzzet Baysal ve Mustafa Kemal Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü programlarında özel eğitim, uygulamalı davranış analizi ve bireyselleştirilmiş eğitim programları ve zihin engellilere kavram ve beceri öğretimine ilişkin dersler okuttu. Anadolu ve Mustafa Kemal Üniversitelerinde öğretmenlik uygulaması çalışmaları yürüttü. DPT, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri kapsamında yer alan projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirileri ve ortak yazarlı kitapları bulunmaktadır.