III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Halil İbrahim DÜZENLİ, Doç. Dr.

Çocuk ve Kültür-halilibrahimdüzenli.jpgMayıs 2015’den bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversiteden 2005 yılında yüksek mimar 2009 yılında doktor dereceleri aldı. 2001-2009 tarihleri arasında KTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi, Eylül 2009-Mayıs 2015 tarihleri arasında ise Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Yaptığı tezler; Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında
Turgut Cansever Projelerinde Biçim İşlev Yapı ve Anlam Analizleri (Y. Lisans), Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi (Doktora)’dir.