III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Ali UTKU, Doç. Dr.

Yayıncılık ve Kütüphanecilik-ali utku.jpgAtatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çağdaş Batı felsefesi ve Tanzimat sonrası Türk düşüncesi alanlarında çalışıyor. Ludwig Wittgenstein: Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe (DoğuBatı Yayınları 2009)  başlıklı telif eseri yanında yayınlanmış bireysel ve kolektif derleme ve çeviri çalışmaları şunlardır: Ludwig Wittgenstein, Defterler 1914-1916, (Birey Yayınları, İstanbul, 2004); Michael Hard, Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık, (Birey Yayınları, İstanbul 2002); Ronald Bogue, Deleuze ve Guattari, (Birey Yayınları, İstanbul, 2002); Jacques Derrida, Kozmopolitizm ve Bağışlama Üzerine, (Birey Yayınları, İstanbul, 2005); Çalınan Poe: Lacan ve Derrida, Psikanalitik Devekuşu Diyalektiği, (Birey Yayınları, İstanbul, 2005); Stuart Sim (ed), Postmodernizmin Eleştirel Sözlüğü, (Ebabil Yayınları, Ankara, 2006); Eugene W. Holland, Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u: Şizoanalize Giriş, (Otonom Yayınları, İstanbul, 2007); Jacques Derrida, Önemsizin Arkeolojisi, (Otonom Yayınları, İstanbul, 2007); Jacques Derrida, Nietzschelerin Şöleni, (Otonom Yayınları, İstanbul, 2008); Mike Gane, Jean Baudrillard: Radikal Belirsizlik (De ki Yayınları, Ankara, 2008); Jacques Derrida, Nietzschelerin Şöleni (Otonom Yayınları, İstanbul, 2008); Nicholas Thoburn, Deleuze, Marx ve Politika (Otonom Yayınları, İstanbul, 2009); Jacques Derrida, Edebiyat Edimleri (Otonom Yayınları, İstanbul, 2010);

Ayrıca Çizgi Kitabevi Yayınları bünyesinde editörlüğünü yürüttüğü "Osmanlı Felsefe Çalışmaları" başlıklı dizi çerçevesinde Ziya Gökalp, Felsefe Dersleri (2006); Ali Suavi, Manastırlı Mehmed Rıfat, Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu, (2011); Abdullah Cevdet, Fünûn ve Felsefe ve Felsefe Sânihâları, (2009); Ahmed Midhat, Schopenhauer’ın Hikmet-i Cedîdesi (2013); Maârif-i Umûmiye Nezâreti Istılâhât-ı İlmiye Encümeni, Kâmûs-ı Felsefe Istılâhâtı Mecmûası (2014) gibi çok sayıda eseri yayıma hazırlamıştır.