III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Üzeyir İLBAK

Dil ve Edebiyat-Üzeyir İLBAK.jpgKimliğinde doğum tarihi 01.02.1958 olarak yazılı. Malatya doğumlu İlkokulu Kahta Yatılı Bölge Okulunda, ortaokulu Eskimalatya Lisesinde, liseyi Nevşehir İmam-Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinde Eski Türk Edebiyatı dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1970'li yılların ilk yarısından itibaren MTTB'de aktif görevler aldı. Yazı yazmaya o yıllarda başladı, lise yıllarında yazdığı amatör tiyatro metinleri amatör gruplar tarafından sahnelendi. 1979-80 ve 1980-81 öğretim yıllarında MTTB Genel Merkezinin kompozisyon yarışmalarında ard arda iki kez Türkiye birincisi oldu. MTTB ile birlikte ilim Yayma Cemiyeti hayatında belirleyici etkenler oldu. İlk yazıları Çatı ve Milli Gençlik dergilerinde yayımlandı. Yeni Devir kültür-sanat ve düşünce sayfalarında yazıları yayımlandı. Hilal, Yeni Zemin ve Nehir dergilerinde yazarlık ve yayın kurulu üyeliği yaptı Halen kurucusu olduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin yayını Dil ve Edebiyat dergisinin yazar ve Genel Yayın Yönetmenidir.

Babıali'yi ilk kez 1979 yılında gördü. Üretmen Handa yazı ve şiirlerini okuduğu Sezai Karakoç'la da o yıl tanıştı. Üniversite ve Cağaloğlu yıllarında hep uğradığı Karakoç’u bugün de ziyaret etmeye devam etmektedir. Üniversite yıllarında Cemil Meriç’i yakından takıp etti Tüm konferans ve sohbetlerine gitmek için özel çaba harcadı. Zaman zaman İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde Mehmet Kaplan, F. Kadri Timurtaş ve Ali Alpaslan'ın derslerine misafir Öğrenci olarak katıldı.

Hayatının her döneminde siyasetin ve kültür-medeniyet çevrelerinin içinde bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra iki ay kadar Sağmalcılar Cezaevinde tutuldu. Şiir denemeleri yaptı. Çıktıktan sonra Erdem Bayazıt’ın "bu imgeleri denemelerde kullanmalısın" uyarısına uydu ve sadece deneme/makale türünde yazılar yazdı.

"Kültür, Medeniyet ve Dil" ekseninde yazılar yazmakta ve bilimsel çalışmalar yapmakladır. Kahramanmaraş Belediyesince düzenlenen Sezai Karakoç Sempozyumunda  “Diriliş Düşüncesinde ‘Üç Şehir, Üç Sesleniş ve Dokuz Şehir" tanımlı İslam Şehrinin Şairi Sezai Karakoç başlıklı bir tebliğ sundu. Çankırı’da "Din, Medeniyet, Dil ve kültür" ana başlığı altında düzenlenen konferanslar serisinde “Hungtington’ın Medeniyetler Çatışması Tezine İbrahimi Bir İtiraz” konulu bir sunum yaptı Halen "Bir Neslin Yeniden İnşası: Akif'in Asımından/ Sezai Karakoç'un Taha'sına Bakmak" başlıklı bir metin üzerinde çalışıyor. Medeniyet Tasavvurumuz serisi "Dil ve Edebiyatta Değişinim ardından " "Medeniyet ve Kültürde Değişime Direnen Öncüler"le devam edecek. Konferans olarak hazırladığı “Mekke’den Endülüs’e: Bir Medeniyet Ufku” sunumunun kitabını yazmak en büyük hayali.

Profesyonel olarak gıda, temizlik ve kozmetik sektörlerinde uzun yıllar çalıştı. Ticaret yaptı. Babıâli ve yayıncılık hayatında hep var oldu. Evli ve üç çocuk babası.

Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen İlbak’ın yayınlanmış çalışmaları: Divanı Şems i Hayali. Tuhfetül Uşşak: Metin ve İnceleme. http://katalog.istanbul.edu tr; Medeniyet ve Kültürde Değişim. İşaret Yayınları.