III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Ebubekir EROĞLU

Dil ve Edebiyat-ebubekir eroglu.jpg1950’de Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1975). Yüksek öğrenimini yaparken bir süre çalıştığı Kamu kurumlarında, yıllarca müfettiş ve müşavir olarak görevler aldı. Daha sonra, kendisine Fahri Doktora unvanı (2014) tevcih eden Bülent Ecevit Üniversitesinde  “Metin Şerhi” dersi vermeye başladı.

İlk şiiri yerel bir yayın olan Yeni Adım (Aralık, 1965) dergisinde çıktı.   Şiir ve yazıları uzun süreli olarak, daha çok Diriliş, Yönelişler, Kitap-lık dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı, Kuşluk Saatleri’nin yayınlandığı tarih, Nisan 1974’tür. Kurucularından bir olduğu, Yönelişler dergisinin yönetimini üstlendi. (1981-90, 53 sayı)
1974-2001 yılları arasında  günlük gazetelerde haftalık denemeler yayımladı.

TYB Ödülleri, Kayıpları Şarkısı dolayısıyla 1985 yılında şiir dalında, Modern Türk Şiirinin Doğası dolayısıyla 1994 yılında deneme dalında, Geçmişin İçindeki Geçmiş –Şi’r-i Kadim üstüne Deneme- dolayısı ile de 2014 yılında fikir dalında, ona  verildi.  2016 yılında Star Gazetesinin Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Necip Fazıl Şiir Ödülünü aldı.

Kitaplaşmış Eserleri
Şiir
Kuşluk Saatleri (Yenisanat Yayını, 1974)
Kayıpların Şarkısı (Bürde Yayını, 1984)
Yirmidört Şiir (İz Yayıncılık, 1991)
Şahitsiz Vakitler (YKY, 1998)
Berzah-Toplu şiirler (YKY, 2001)
Sınır Taşı (YKY, 2006)
Sesli Harfler (YKY, 2011)
İçkale (YKY, 2015)
Bentler (YKY, Ocak 2017)

Deneme inceleme
Sezai Karakoç’un Şiiri (Bürde Yayını, 1981)
Yenileme Bilinci (Nehir Yayınevi, 1988). 
Sevap Defteri (İz Yayıncılık, 1992)
Modern Türk Şiirinin Doğası (YKY, 1993)
Sabit ve Değişken (İz Yayıncılık, 1994)
Muğlak Ölçekli Harita (İz Yayıcılık, 1997)
Kelimeler Çınladıkça (İnsan Yayınevi, 1997)
Hayat Mükemmel Değil (İnsan Yayınevi, 2000)
Salınımlar (Sufi Kitap, 2005)
Çalkantı ve Dalga (Timaş Yayınevi, 2008)
Geçmişin İçindeki Geçmiş (YKY,2013)
(Şi'r-i Kadim Üstüne deneme)

Derleme- Çevrimyazı
Genel Çizgileriyle İslâm/B.Ahmed Naim (Çığır Yayınevi, 1975)
Allahı İnkâr Mümkün mü?/Filibeli Ahmed Hilmi (Çığır Yayınevi, 1977)
Seçmeler/Necip Fazıl Kısakürek (YKY, 1993)