III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Mustafa Doğan DİKMEN

Müzik-mustafadoğan.jpg1957 yılında Ankara’da doğdu, İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. 1974-1977 yılları arasında Ankara Radyosu’nda çalıştı. 1978-1983 İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde Lisans; 1994 İ.T.Ü.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosu’nda görev yapmaya başladı. 1981 yı1ında Alâeddin Yavaşça ile çalışmaya başladı. 1985 yılında İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Ayrıca, Adapazarı ve İzmit Belediye Konservatuarları’nda 2; Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde 4 yıl Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. 2005-2010 yılları arasında “İBB, CRR Türk Müziği Topluluğu’nda Müzik Direktörlüğü yaptı.

Yurtiçi ve uluslar arası festivallerde Türk Müziği’ni temsîlen etkinliklerde bulundu. 28 albümde (Vokal-ritm&Ney) yer aldı, 1999 yılında ilk özel albümünü (Osmanlı’dan Cumhûriyet’e Mûsıkî Mîrâsımız – Uşşak Faslı) çıkardı. 2012 Unesco “San’ât Yılı” çerçevesinde Itrî’nin 10 eserinden müteşekkül albüm yaptı. Avrupa’da ve Amerika’da konserleri vesilesiyle çok sayıda konferans ve seminer verdi. Kültür Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen bazı şarkı yarışmalarında Seçici Kurul Başkanlığı ve jüri üyeliği yaptı. Dünyada; Sarband, Concerto Köln, King’s Singers, Berlin Philarmonie-Orkestra, Kudsi Erguner Ensemble, Lâlezâr, Sultan’s Minsterels, Bosphorus, Al Kındî Ensemble gibi müzik toplulukları ile çalıştı. 2000 yılında T.R.T. ‘de ses sanatçılığının yanı sıra “Topluluk Şefi” ve “Program Yapımcısı” olarak da görev yapmaya başladı. 2000 yılında kurduğu “Akis Ensemble” ile çeşitli uluslararası festivallerde Türk Müzik Kültürü ve Geleneksel İcrâsını tanıtım amaçlı konserler verdi; bu çalışmalarına el’an devam etmektedir.

Hâlen TRT İstanbul Radyosu’nda Ses San’atkârı ve Topluluk (koro) Şefi; Program Yapımcısı, Türk Mûsıkîsi Vakfı Mütevellî Heyeti Üyesi, Çocuk Vakfı’nın çeşitli eğitim Programlarında müzik danışmanı ve öğretmeni, İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nda Türk Müziği solfej-nazariyâtı ve repertuar-üslûp dersleri öğretim görevlisi, kurucu Üyesi olduğu “Akis Ensemble” genel sanat yönetmeni olarak çalışmakta; ayrıca eğitim çalışmalarını, “Stuttgart (Âlâ-Turka) Türk Müziği Topluluğu” – “Çocuk Korosu”, “Sakarya-Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi”, “Yenikapı Mevlevîhânesi Meşk Topluluğu”, “KUDEM (Mannheim)” ve “SAB” (Sigorta Acenteleri Birliği)nde sürdürmekte; Özel konser çalışmalarına devam etmektedir.