III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Gönül PAÇACI, Dr.

Müzik-yesim gurer oymak.jpgİstanbul Belediye Konservatuarı'nın 6 yıllık Türk Müziği Nazariyatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın Temel Bilimler bölümlerini bitirdi. 1986-94 yılları arasında, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde master ve sanatta yeterlilik (doktora) derecelerini tamamladı. Tez konusu olan, "Örneği az bulunan makamlarda bestelenmiş olan bir Kâr-ı Natık: Kâr-ı Nadirat" aynı yıl CRR Konser salonunda, çeşitli önemli sanatçılar ve solist olarak da Kani Karaca tarafından seslendirildi.

1983 yılında İBK Türk Musikisi İcra Heyeti'ne kadrolu ses sanatçısı sınavını kazanarak dahil oldu. Darü'l-Elhan'dan bu kuruma intikal etmiş olan arşivin yeniden yapılandırılması için oluşturulan kurulda görev alarak, konservatuarın kurum tarihiyle ilgili araştırmalar yaptı.

1991-98 yıllarında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda Solfej¬-Nazariyat  ve 2004-2009’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde ve 2004-2011’de Bahçeşehir Üniversitesi’nde Osmanlı Müziği hocalığı; 1992-96 arasında İcra Heyeti Şef muavinliği; 1992’den beri Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Klübü'nün sanat yönetmenliğini yapan sanatçının 50 civarında bestesi vardır. Farklı sanatkârlar tarafından çeşitli konserlerde seslendirilen bu bestelerden İnci Çayırlı'nın okuduğu bazıları, 1995'te Kalan Yayıncılık tarafından "Sevda Derinlerdedir" adlı CD ve kaset halinde yayımlandı.

Gönül Paçacı, Boyut Yayıncılık için "Osmanlı'nın Sesleri" ve "Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar" isimli CD-VCD/DVD serisinin sanat yönetmenliğini yapmış ve Itri' den günümüze on önemli sanatkarın tanıtıldığı kitapların metinlerini yazmış; Boyut Yayınları, bu metinlerden bir özeti “Magnificent  Ottoman Composers” adıyla İngilizce olarak basmıştır. Ayrıca, Tarih Vakfı için yakın müzik tarihimize ilişkin belgeseller hazırlamış ve "Cumhuriyetin Sesleri" adlı kitabın editörlüğünü yaparak ana makalelerini yazmış olup, farklı birçok yayında da araştırma, makale ve bildirileri yayımlanmıştır. Daha önce önemli konser salonlarında birkaç kez sahnelenen ve Habitat 1999 çerçevesinde Aya İrini'de gerçekleştirilen Osmanlı-İslam / Rum Ortodoks / Ermeni / Yahudi grupların dini ve din-dışı müzik örneklerinden oluşan konserlerin sanat yönetmenliğini yapmış bulunan Paçacı, bu etkinliğin yer aldığı İstanbul - Müziğin Renkleri adlı kitapçık/CD çalışması da Tarih Vakfı-Boyut ortaklığıyla yayımlanmıştır.

Çeşitli kurumlarda Osmanlı – Türk müziğinin teorik yapısı ve tarihi ile ilgili konferanslar ve 2000- 2006 yılları arasında İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığında düzenli olarak ayda iki kez halka açık Klasik Türk Müziği seminerleri vermiş; bu konuşmaların bazıları neşredilmiştir 

2006 – 2007 sezonunda, İstanbul Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, kurmuş olduğu “CRR Kâr-ı Nâtıklar Topluluğu” adlı bir saz ve ses sanatçıları grubu, onun yönetiminde her ayın son Pazar günü, kendisinin doktora (sanatta yeterlik) çalışmasında incelediği eski Kâr-ı Nâtıkların icra edildiği yedi bölümlük bir konser dizisi gerçekleştirmiştir.

Gönül Paçacı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sanatçı öğretim elemanı kadrosundayken 2005 – 2010 yılları arasında Kültür Bakanlığına Müzik Müzesi uzmanı olarak görevlendirilmiş; bu bağlamda ve 2010 Kültür Projeleri kapsamında, Osmanlıca-basılı müzik yayınları envanteri hazırlayarak kendi koleksiyonundan seçkilerle Yıldız Sarayı Mabeyn Salonunda “Neşriyat-ı Mûsıkî” başlıklı üç ay süreli bir sergi ve bu belgelerden hareketle konserler gerçekleştirmiştir. Aynı konuda ve eşzamanlı olarak hazırladığı “Neşriyat-ı Mûsıkî / Osmanlı Müziğini Okumak” başlıklı kitabı da Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2011 yılında tekrar İ.Ü. Devlet Konservatuarı’na çağrılarak Türk Müziği İcra Heyeti şefi olarak atanan sanatçı, aynı zamanda Müzikoloji Bölümüne bağlı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı ve İ.Ü. Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OMAR) kurulmasını sağlamış ve Ocak 2012’de resmen kurulmuş olan bu merkezin müdürlüğüne atanmıştır. Paçacı, burada da çeşitli müzikolojik yayın faaliyetleri başlatmış olup, başta Osmanlı Arşivi olmak üzere çeşitli kurumlarla işbirliği halinde açıklamalı konserler hazırlamaktadır. 

Halen bu görevlerine ilave olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde Osmanlı Müzik Teorisi dersleri vermektedir.