III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Kürşat DEMİRCİ, Prof. Dr.

Kültür Varlıkları-Kürşat DEMİRCİ.jpg1961 yılında  Istanbul'da doğdu.

İstanbul'da  Pertevniyal ve Vatan liselerinde okudu. 1986 yılında  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi Proto-Historiya ve Eski Ön Asya Arkeolojisi  Anabilim  dalından mezun oldu. Aynı  yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi  Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek  lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını aynı üniversitede aldı. Dinler Tarihi'nin Meseleleri,  Yahudi Mistisizmi, Eski Mezopotamya  Dinlerine Giriş,  Hinduizmin Kutsal Kitapları, Yahudilik ve Dinî  Çoğulculuk adında  telif  eserleri, çok  sayıda akademik dergi ve ansiklopedilerde makalesi ve maddeleri bulunmaktadır. İngilizce ve İbranice bilmektedir. Çalıştığı  uzmanlık  alanı  büyük  oranda  Biblical Archaeology 'dir (Kitab-i Mukaddes Arkeolojisi).