III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Mehmet GÜN

Kültür Ekonomisi-Mehmet GÜN.jpgMehmet Gün, 1986 yılında, hâlihazırda, Türkiye'nin en büyük uluslararası hukuk bürolarından biri olan Gün + Partners Avukatlık Bürosu’nu kurmuş; ticaret ve şirketler, sigorta ve Reasürans, İlaç ve Sağlık hukuku ile Fikrî Mülkiyet hukuku alanlarında uluslararası bilinirlik kazandırmıştır. 

IAM Dergisi tarafından 2015 yılında dünyada 300 Patent Stratejistinden birisi olarak seçilmiş olan Mehmet Gün, Türkiye’de Fikri Mülkiyet alanında marka olmuş bir lider olarak kabul edilmekte, dava uyuşmazlık çözümü konularında Türkiye'nin en önde gelen uluslararası avukatları arasında gösterilmektedir.

Mehmet Gün, profesyonel hayatı boyunca dünyanın her ülkesinden hukukçularla yakınen çalışmış; ABD, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede görülen mahkeme ve tahkim davalarında, eş-vekil, bilirkişi-tanık, danışman, avukat veya hakem olarak görev almıştır. 

Bilgi Üniversitesi'nde ilaç patenti, Kemerburgaz Üniversitesi'nde de uluslar arası Fikrî Mülkiyet hukuku dersleri veren Mehmet Gün, yurt içinde ve dışında konuşmacı, panelist ve moderatör olarak katılmaktadır. 

DEİK’te, Türk-İngiliz, Türk-Rus ve Türk-Japon İş Konseylerinde İcra Kurulu üyesi, TÜSİAD'ın Yargı Reformu Çalışma Grubunun Başkanı olan Gün, Türkiye'de iş dünyasının saygın bir üyesi olup aynı zamanda bizzat kurucusu olduğu İstanbul Tahkim Derneği’nin ve Daha İyi Yargı Derneği’nin de dernek başkanlığını yürütmektedir. 

 “Bozkır’dan Dünyaya… AVUKAT OLMAK” isimli mesleki otobiyografisinin 5.000 nüshalık birinci basısı tükenmiş; ikinci bası hazırlıkları devam etmektedir. Yargı reformu, felsefe hayat ve sevgi üzerine güncel yazılarını yayınladığı Facebook/avmehmetgun adresindeki kişisel bloğunun takipçileri 130.000’i aşmıştır. 

Mehmet Gün, yargısal sorunlarının kök sebebini teşkil ediyor olması yanında toplumda bozuşmaya neden olduğu inancıyla, uyuşmazlık çözümünde dürüst davranışın gerçekleştirilmesi, uyuşmazlık konusu vakıa ve delillerin tam ve doğru olarak ifşa ve ibraz ettirilmesinin sağlanması için yoğun çalışmakta; kapsamlı bir yargı reformu için tüm paydaşlar nezdinde farkındalık artırma çalışmaları yapmakta; zamanının yarısından fazlasını bu gönüllü çalışmalara ayırmaktadır. 

Gün, yeterli akademik ve toplumsal olgunluğa sahip olduğuna inanarak Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarına göre kendi kurallarını oluşturması gerektiğini, sadece Almanya, İsviçre ve Fransa’yı takip ve taklit etmek yerine onlara kıyasla aynı seviyede veya daha yüksek adalet sağlayan ülkelerin tecrübelerinden dersler alması gerektiğini savunmaktadır.