III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Cem Sahir İSLAM

Kültür Ekonomisi-Cem Sahir İSLAM.jpgGenel
5 Temmuz 1968’de, Adapazarı’nda doğdu. İlkokulu Ankara’da, ortaöğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. Kimya bölümüne girdiği Boğaziçi Üniversitesi’ni karar değiştirerek Tarih bölümünde tamamladı.

Askerlik görevini 1999 yılında, kısa dönem erbaş olarak tamamladı.

Evlidir, üç çocuğu vardır. 

Çalışma Hayatı
1995 -1997 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İsfalt AŞ’de, İstanbul’un ilk kent ağaçlandırma kampanyasının iletişimi de dâhil bir dizi faaliyeti yürüten halkla ilişkiler ekibinde çalıştı.

1997-1999 ve 2000-2001 arasında Teknobil AŞ’de pazarlama bölümünde mobil bilişim ve GPS tabanlı ürünleri pazarladı.

2001-2003 sonu arası Anka Danışmanlık’ta çeşitli proje sorumlulukları aldı, pazarlama raporları yazdı.

2004 başında Türk Hava Yolları A.O bünyesine katıldı. Aynı yıl İstanbul’da, 2005 yılında Budapeşte ofisinde olmak üzere birer yıl çalıştıktan sonra, 2006’da Dublin, 2011’de Torino ofislerinin kurucu müdürü olarak atandı. Hâlen THY AO Torino Müdürü’dür.  

Kültürel Alandaki Faaliyeti
1981 yazında, ortaokul talebesiyken dergicilikle tanıştı. Adapazarı’nda yayınlanan bir dergide “çırak” sıfatıyla abonelik işlemlerinden kâğıt alımına, içeriğin oluşmasından baskı öncesi hazırlığa kadar tüm süreçleri yaşayarak, ayakaltında dolaşarak gördü. Sembolik de olsa yetmiş kelimelik ilk çevirisi o sene yayınlandı. Bu macera iki yaz daha sürdü. Ortaokul üçüncü sınıfta “Atatürk” konulu bir şiir yarışması için yazdığı Millî Mücadele temalı şiirinin kendisi tarafından yazılmış olamayacağı, dönemin Türkçe öğretmeni tarafından, “savlanınca” şiire sadece okur olarak devam kararı aldı.    

Üniversite yıllarında, müstear isimle veya isimsiz, çoğu popüler iş kitapları olmak üzere bazı çeviriler yaptı. 

Aynı dönemde Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, İlim ve Sanat Dergisi gibi yayın organlarında çevirileri çıktı. Kulüp faaliyetlerinde bulundu ve birçok konferans, panel ve etkinliğin düzenleyici ekibinde yer aldı.  

1992 yılında, Bosna Direnişi sırasında Bosna Enformasyon Merkezi kurucusu Ahmet Kot ile tanıştı ve hem Merkez’in hem de Yazıevi İletişim Hizmetleri’nin çok çeşitli çalışmalarında yer aldı. Sonradan Dayanışma Vakfı ismiyle kurumlaşacak Bosna Dayanışma Grubu’nun da bir parçası oldu ve tüm faaliyetlerinde yer aldı; en azından şahitlik etti. Cağaloğlu’nda, özellikle yayın camiasından birçok simayla bu sıralar tanıştı. Aynı yıllarda Türkiye Yazarlar Birliği etkinliklerinin de takipçisi ve çoğunun emekçisi olmaya gayret gösterdi.

Belediye’deki yıllarında, İSFALT bünyesinde, çoğu kendi alanında ülkemizde ilk kez düzenlenen sempozyum, seminer gibi bir kısım etkinliklerin yürütücüsü/emekçisi olmanın yanında bunlarla ilgili yayınların oluşumuna katkıda bulundu. Aynı bünyedeyken “İstanbul Dosyası” isimli, tek sayı ömrü olan bir derginin yazı işleri yöneticisi oldu.
Yıllar içinde, çoğu müstear isimle, çeşitli gazete ve dergilerde düzensiz yazıları yayınlandı.

2006 -2011 yılları arasında bulunduğu Dublin’de ve sonrasında yaşayageldiği Torino’da temsil ettiği kurumun (THY AO) çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğe sponsor olmasına vesile olmuştur. Bunlardan başlıcaları: 

• Ayin-i Şerif (Mevlevî) (Mekan: Royal Dublin Society), 2007.
• In Praise of Shadows (IMMA – Irish Museum of Modern Art) (Dublin, İstanbul ve Atina bacakları olan gölge oyunu temalı serginin ilk bacağı), 2008.
• JDIFF (The Jameson Dublin Film Festival – Dublin Film Festivali), 2009.
• From Sialkoth to Sligo – (Ünlü Pakistanlı gazel icracısı Tina Sani’nin İrlanda Turnesi - W.B. Yeats, Muhammed Ikbal şiirlerinin Urduca, İngilizce, İrlandaca dillerinde müzikal icrası ve İkbal şiirlerinin İrlanda diline çevirisi) – 2009
• Istanbul Maps and Gravures  – Istanbul Harita ve Gravürleri Sergisi, TC Büyükelçiliği ve EU House-Dublin, 2010, 
• Turkeyland – Mevlüt Akyıldız Resim Sergisi, SolArt Gallery-Dublin, 2011.
• “See You Sound” Sinema Festivali - Torino, 2017
• Le Figure de Sogni – Doğu kukla ve gölge oyunu figürleri sergisi. (Museo d’Arte Orientale – Torino / Şark Sanatları Müzesi Torino).
• “Tasvir Yapımından Perdeye Karagöz” Atölyesi - Hayalî Suat Veral ve Hayalî Merve İlken, 2017.

Ayrıca
2009 ve sonrasında, Dublin’de özellikle göçmen topluluklara hitap eden ve iki haftada bir İngilizce olarak yayınlanan Metro Eireann gazetesinde düzensiz yazıları yer almıştır.

2011 ve 2012 yıllarında, Torino’daki, bir sanatsever derneği olan Azimut’un her yıl düzenlediği ve genç yetenekleri ortaya çıkarıp ödüllendirmeyi amaçladığı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. 

2013 yılında “Eskişehir – Türk Dünyası Kültür Başkenti” proje değerlendirmelerine teknik yönlerden katkıda bulunmuştur.