III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Hüseyin Avni BOTSALI, Büyükelçi

Kültür Diplomasisi-huseyin-avni-botsalı.jpg23 kasım 1957 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. 

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş; askerlik hizmetini, 1982-83 yıllarında, Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği’nde tamamlamıştır. 

1983 yılında, Dışişleri Bakanlığı’nın NATO’dan sorumlu Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamıştır. 

1985-1988 yılları arasında T.C. Lizbon Büyükelçiliği’nde, sırasıyla, Üçüncü Kâtip ve İkinci Kâtip, 1988-1991 yılları arasında T.C. Kabil Büyükelçiliği’nde Başkâtip olarak görev yapmıştır. 

1991-1993 yılları arasında Birleşmiş Milletler Afganistan ve Pakistan İyi Niyet Misyonu (UNGOMAP) bünyesinde Uluslararası Memur olarak görev almış; bu dönemde, önce, BM Genel Sekreteri Boutros Boutros Ghali’nin Peşaver Mücahid Geçici Yönetimi nezdinde irtibat görevlisi (siyasi memur P.5) olarak çalışmış; akabinde, BM Genel Sekreterinin Kabil Ofisini (OSGAP) tedvir etmiştir.    

Birleşmiş Milletler’deki görevinin ardından, Sekretaryası Tahran’da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanmıştır. 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı EİT bünyesinde, SSCBnin dağılmasını izleyen dönemde genişleyerek 10 üyeli bölgesel bir kuruluşa dönüşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Ulaştırma, Ticaret ve Gümrük, Enerji, Sağlık, Çevre ve Narkotikle Mücadele Komitelerinin çalışmalarını yürütmüş, Örgütün reform ve Sekretaryanın yeniden yapılandırılma sürecine, keza yeni İzmir Antlaşmasının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. 

1996 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Körfez İşleri Daire Başkanlığını üstlenmiş; akabinde 1998 yılında, T.C. Vaşington Büyükelçiliği nezdine Müsteşar olarak atanmış; Büyükelçilikteki siyasi görevlerine ilave olarak, Türk Amerikan İş Konseyi, Dünya Bankası, IMF ile ilgili konuları izlemiş, yeni Büyükelçilik binasının yapımına nezaret etmiştir.

Hüseyin Avni Botsalı 2001 yılında Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğuna atanmış, üç yıl süreyle Batı Trakyada Başkonsoşosluk yapmıştır. 

2004-2005 yılları arasında ikinci kez T.C. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Körfez İşleri Daire Başkanlığı yapan Botsalı; 2005 yılında Birinci Sınıf Başkonsolos ünvanıyla, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu yeniden faaliyete geçirmek üzere görevlendirilmiş, Başkonsolosluk Binası’nın yapımına nezaret etmiş, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi yanısıra, sivil halkı hedef alan terörist saldırılarda felaket bölgelerine yardım ulaştırılması, yaralıların kurtarılması ve terör kurbanlarının tedavilerinin Türkiye’de yaptırılması amacıyla, hükümetler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve asker-sivil koalisyon makamları arasında eşgüdüm sağlamak suretiyle hava ve kara yoluyla acil medikal-tahliye operasyonları gerçekleştirmiştir. 

Büyükelçi Botsalı, 2009 yılında Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğine atanmış; bu görevine 1 Aralık 2009 tarihinde başlamıştır. 2012 yılının sonunda Türkiye’nin Bosna-Hersek Büyükelçiliğine tayin edilen Hüseyin Avni Botsalı’nın, 30 Haziran 2013’te sona ermesi öngörülen Kahire görevi, Mısır’daki fevkalade gelişmeler nedeniyle uzatılmıştır. Ağustos 2013’te istişareler için Ankara’ya çağrılan Büyükelçi Botsalı, Eylül ayı başında Kahire’ye dönmüş; İki ülke hükümetlerinin diplomatik ilişkileri Maslahatgüzar seviyesine indirme kararı uyarınca Kasım 2013 sonunda yurda dönmüştür. 

Büyükelçi Botsalı 6 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı  UNESCO nezdinde Daimi Temsilcisi olarak atanmış, Mart 2014 – Kasım 2016 tarihleri arasında anılan görevi sürdürmüştür. 

1 Kasım 2016 tarihinde Ankara’ya dönen Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı Dışişleri Bakanlığı Müşaviri sıfatıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiş, Kurulun 20 Ocak 2017 tarihli toplantısında Başkan Vekilliğine seçilmiştir.  

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Bilimi bölümü mezunu ve İngilizce okutmanı İnci Somuncu Botsalı ile evlidir. Çiftin Derya İdil Botsalı ve Defnenur İpek Botsalı adlarında iki kızları bulunmaktadır.    

Büyükelçi Botsalı, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Darice ve Farsça dillerine günlük konuşma düzeyinde hakimdir.