III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

M. Öcal OĞUZ, Prof. Dr.

1960 yılında Yozgat’ta doğdu. 1984’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı.

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanlığı ve Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir. Türkiye’de Gazi, Hacettepe, TOBB, Ahmet Yesevi ve Bilkent; Tunus’ta ise Kartaca, Zeytuna ve 9 Avril Üniversitelerinde misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Oğuz, hâlen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanıdır. 2002 yılından bu yana UNESCO çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katılan Oğuz, UNESCO Genel Direktörlüğünde Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmelerinin yazım çalışmalarını yürüten Hükûmetler Arası Uzmanlar Toplantılarına Türkiye adına uzman olarak katılmıştır. 

Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras konusunda pek çok Müze, Enstitü ve Merkezin kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. Oğuz, uluslararası indeksler tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi’nin 30 yıldır editörüdür. 

Oğuz’un halk edebiyatı, halk bilimi, kültür araştırmaları ve somut olmayan kültürel miras konularında kitapları ve aynı alanlarda yazılmış pek çok makale ve bildirisi bulunmaktadır.