III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Hüsamettin ARSLAN, Prof. Dr.

kültürpolitikaları-hüsamettinarslan.png1956 Mesudiye-Ordu doğumlu. Halen Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Doktora aşamasında alan değiştirdi ve "Bilgi sosyolojisi ve bilim sosyolojisi" konulu doktora tezini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı. Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Yegâne entelektüel hobisi felsefe okumaktır. Arslan'ın akademik dergilerde yayınlanan yazıları dışında yayınlanmış iki kitabı daha var: Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakârlar/Meçhul Okurla Söyleşiler (Paradigma, 2009); Twitmania, Etnomania, Şiddetmania (Pınar, 2016).

Derleme ve çeviri: İnsan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek, Yorum (Paradigma, 2002); Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler (Paradigma, 2002); Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Paradigma, 2002);

Çevirileri:
I. Lakatos ve A. Musgrave (ed.), Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi (Paradigma, 1992); Chalmers, A., Bilim Dedikleri (ilk baskı 1992; gözden geçirilmiş baskı Paradigma 2007); Barnes, B., T.S. Kuhn ve Sosyal Bilimler (gözden geçirilmiş baskı, Paradigma, 2008); John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri (Paradigma, 2000); Ellul, J., Sözün Düşüşü (Paradigma, 2. baskı, 2004), Woolgar, Steve, Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (Paradigma, 1999); Falzon, C., Foucault ve Sosyal Diyalog (Paradigma, 2001); W. J. T. Mitchell, İkonoloji: İmaj, Metin, İdeoloji (Paradigma, 2005); (İsmail Yavuzcan'la birlikte) Gadamer, H. G., Hakikat ve Yöntem I ve II (Paradigma, 2008-2009); Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler (Paradigma, 2010); Kathleen M. Wheeler, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon (Paradigma, 2011); Zimmerman, Michael E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma/Teknoloji, Politika, Sanat (Paradigma, 2011); Michele Dillon (ed), Din Sosyolojisi Elkitabı (Paradigma, 2014); Moore, Rob, Eğitim ve Toplum/Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar (Paradigma, 2015).