III. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRASI
  • Neredeyim :

Asu AKSOY, Prof. Dr.

Profesörlük derecesini 2015 yılında alan Asu Aksoy, doktora derecesini 1993 yılında Londra'da University of Westminster'dan İletişim Çalışmaları alanında almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı’nda 2010 yılında ders vermeye başlayan Aksoy, aynı yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY)'nin müdürlüğünü üstlenerek 2016 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.
 2016 yılından beri bünyesinde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Gösteri Sanatları ve Sanat ve Kültür Yönetimi programlarını barındıran Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nün başkanlığını yürütmektedir.
 Asu Aksoy Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi lehdarlığında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile 2010 boyunca yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri başlıklı projenin yürütücülerinden birisi olmuştur. Bu proje kapsamında İstanbul'un kültür ekonomisinin bir bütün olarak ve ayrıntılı sektörler değerlendirmeleri yapılmış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından, 'İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri', başlığı ile yayınlanmıştır. Asu Aksoy, 2012 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılmış olan Uluslararası Mimarlık Bienali'nin çalışma kentlerinden birisi olan İstanbul projesinin yerel küratörlüğünü yapmıştır. Aksoy’un kentsel alanların kültürel gelişim ve kültürel miras odağından planlanması ve yönetimi kapsamında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 2015 yılında tamamlanan İstanbul’un Eyüp İlçesi tarihi merkezi için kültürel miras alanının yönetimine ilişkin planlama çalışması bunlardan birisidir. AB Kültür Programı 2007-2013 kapsamında yürütülen ‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’,  projesinin Türkiye çalışması Aksoy yürütücülüğünde gerçekleşmiştir. 
Avrupa'da göçmenlik, ulusaşırı medya kanalları ve kültürel kimlik konularında birçok yayını olan Aksoy, 2006'dan bu yana Türkiye'de kültür politikası ve kentsel dönüşüm ekseninde kültür politikaları konularında yayın yapmaktadır.